תזרים מזומנים – להפוך את הרווח לכסף – SAMURAI

חזרה למאמרים

תזרים מזומנים – להפוך את הרווח לכסף

איתן אמסטר
איתן אמסטר - מנכ"ל חברת אמיר תזרים מזומנים מסביר על ניהול תזרים וחשיבותו בכל עסק - ועל אחת וכמה בעסק רווחי.

רוב בעלי העסקים הקטנים בארץ מוצאים את עצמם רוב הזמן בסיטואציה בלתי אפשרית: מצד אחד, רואה החשבון שלהם אומר להם שהם מרוויחים, אך מצד שני, יתרת החובה שלהם בבנק לא יורדת או אפילו עולה. אותם בעלי עסקים מרגישים כל הזמן את החנק התזרימי והלחץ מהבנק ולא מצליחים לתרגם את המאמץ לרווח מוחשי.

אותם בעלי עסקים לא השכילו להפוך את הרווח החשבונאי לעודף תזרימי, חסרה להם אותה החוליה שמתרגמת רווח לכסף – תזרים מזומנים.

מהו תזרים מזומנים?

תזרים מזומנים הוא תוכנית עבודה לטווח בינוני (שישה עד שמונה חודשים) בה אנו מגדירים את התשלומים והתקבולים הצפויים בעסק בתקופה תוך קביעת מטרה ברורה: מה גודל העודף התזרימי אותו אנו רוצים להשיג בתקופה – בכמה אנו רוצים להקטין את יתרת החובה בבנק. שיטת ניהול התזרים הזו קובעת כי מהיום והלאה, אנו משלמים לספקים מתי שאנו רוצים ולא מתי שצריכים – הכל כפוף לתוכנית העבודה התזרימית שלנו. אין יותר מצב בו אנו רושמים שיקים דחויים ואחר כך ביום יום רצים לגבות כספים על מנת שהשיקים יכובדו. כל שיק שנרשם הוא במסגרת תוכנית עבודה שאנו קבענו מראש.

במישור הפרקטי:

איך מתכננים תזרים מזומנים?

תכנון התזרים נעשה בשלושה שלבים עיקריים:

  1. תכנון וקביעת התשלומים הידועים, חלקם ודאיים וחלקם משוערים:

א. תשלומים ודאיים: שיקים לספקים, תשלומי הלוואות וכו’.

ב. תשלומים משוערים: הוראות קבע ידועות, תקציב למשכורות, מוסדות וכו’.

  1. תכנון התקבולים הצפויים:

א. תקבולים ידועים: שיקים דחויים, זיכויים מכרטיסי אשראי וכו’.

ב. צפי גביה: חשבוניות פתוחות, עבודות בתהליך, צפי מכירות וכו’.

חשוב לדעת – תכנון התקבולים הצפויים ובמיוחד צפי הגביה הינו חלק מהותי ויסודי בתכנון וניהול תזרים מזומנים, בלעדיו אין לכלי הניהול שום ערך. אין צורך להירתע מלקבוע צפי מכירות ויעדי גביה, יש צורך לנהל אותם ביום יום ולהשתדל לעמוד בהם. אם במהלך השוטף נדע כי לא נוכל לעמוד ביעדים שקבענו מכל סיבה שהיא , נקטין או נדחה אותם כאשר מהלך זה ישפיע על החלק השלישי:

  1. קביעת יעד היתרה בבנק, ונגזרת מכך תקציב שיקים מותר:

רק אחרי שבנינו את שני החלקים הקודמים ונגזרת מכך צפי של יתרת הבנק שלנו, אנו נוכל לקבוע לעצמנו מה תקציב השיקים המותר, דהיינו כמה שיקים עוד מותר לנו להוציא לחודש מסוים מעבר לשיקים שכבר רשמנו (והכנסנו בסעיף 1). כמובן שתקציב זה אינו יכול להיות גדול יותר מהפער בין צפי התקבולים והתשלומים שרשמנו מקודם, כיוון שאז אנו נייצר גירעון – הגדלת המינוס.

בעסק מרוויח אין שום סיבה שתקציב השיקים שנקבע לא יספיק לכיסוי כל ההתחייבויות שלנו לספקים. מטרתנו היא להתאים בין התקבולים לבין התשלומים בעסק בצורה יותר מושכלת.

תזרים מזומנים והקשר עם  הבנק:

חלק חשוב בניהול תזרים המזומנים בעסק הוא שיתופה של התוכנית עם הבנקאי. הבנק הוא נדבך חשוב בניהולו של כל עסק ושותף “בכיר” בניהול התזרים שלו. מומלץ לשתף את הבנקאי שלנו בתכנון התזרים, לשתף אותו בנקודות החולשה והחוזקה בתזרים, לתאם עמו מסגרות ופעולות נלוות.

רוב בעלי העסקים בארץ, מכיוון שאינם מנהלים תזרים מזומנים אינם יודעים מה גובה האשראי שעליהם לבקש מן הבנק. כאשר הם חורגים מן המסגרת המאושרת, הם מבקשים מן הבנק הגדלה של המסגרת עד לחריגה הבאה. במצב זו נוצרת שחיקה במערכת היחסים בין הלקוח לבנק כיוון שלבנקאי מתחדדת התחושה שהלקוח לא שולט בכספי העסק. אם נתכנן את צרכי התזרים שלנו, לא נגיע לחיכוך מסוג זה עם הבנק.

יצירת העודף התזרימי ובמקביל הקטנת יתרת החובה בבנק משולה לדיאטה. אין קסמים ואי אפשר להקטין את היתרה בבת אחת. כמו בדיאטה חושב לשמור של איזון נכון, על שמירת מגמת העודף לאורך זמן ובאופן קבוע. יש להשוות כל יום בין התוכנית לבין הביצוע בפועל – דף החשבון, ואם יש פערים, להבין ממה הם נובעים. האם הפער נובע מדחיית תקבול/תשלום או שהוא נובע מתכנון לא נכון של התזרים.

סיכום:

70% מהעסקים הקטנים בארץ נסגרו בגלל אי תכנון של תזרים המזומנים ולא בגלל הפסדים. אותם עסקים הראו רווח בדוחות הכספיים שלהם בדיוק באותו זמן שהבנק הגביל אותם. ניהול תזרים מזומנים הוא הכלי הכי חשוב כיום לניהול העסק הקטן והוא ערובה לשרידותו וצמיחתו של העסק.

אמיר תזרים מזומנים – מפתחת ומשווקת את תוכנת תזרים מזומנים המובילה בארץ – לעסקים קטנים ובינוניים.

לפרטים ומידע נוסף:

טלפון : 1599-590-555

דוא”ל: sales@tazrim.co.il

אתר אינטרנט: www.tazrim.com

רוצים את המאמר הבא אצלכם?

Back to top
בואו נקבע פגישה
hidden